VistA Analysis » VistA Reference » RPCs » OREVNTX1 GTEVT

OREVNTX1 GTEVT

Properties

Property Value
Label GTEVT
MUMPS Implementation OREVNTX1
Return Type SINGLE VALUE

MUMPS Method Description

Property Value
Method GTEVT^OREVNTX1
Method Comment Return Event infomation based on PTEVT ptr #100.2
Input Parameters PTEVT
First Comment
EVTID     ptr #100.5
Code
 Q:'+PTEVT
N EVTID,EVTTYPE,EVTNAME,EVTDISP,EVTDLG,PRTEVT
S (EVTTYPE,EVTNAME,EVTDISP,PRTEVT)=""
S EVTDLG=0
I '$P(^ORE(100.2,+$G(PTEVT),0),U,2) Q
S EVTID=$$EVT^OREVNTX(PTEVT)
S PRTEVT=$P(^ORD(100.5,EVTID,0),U,12)
I PRTEVT S EVTTYPE=$P(^ORD(100.5,PRTEVT,0),U,2)
E S EVTTYPE=$P(^ORD(100.5,EVTID,0),U,2)
I $D(^ORD(100.5,EVTID,0)) D
. S EVTNAME=$P(^ORD(100.5,EVTID,0),U,1)
. S EVTDISP=$P(^ORD(100.5,EVTID,0),U,8)
. S EVTDLG=$P(^ORD(100.5,EVTID,0),U,4)
S ORY=EVTTYPE_U_EVTID_U_EVTNAME_U_EVTDISP_U_EVTDLG

CPRS

File Type Description
Pascal File Orders/rOrders.pas


Document generated on August 31st 2022, 2:55:43 pm